Отново третиране на зелените площи в община Петрич

50 години Спортен интернат по плуване – Сандански!
September 3, 2019
БСП издигна Николай Георгиев отново за кмет на Кресна
September 3, 2019

Мярката е превантивна с цел ограничаване разпространението на инфекциозни заболявания. При плануваното третиране ще бъдат обхванати зелени площи на обществени места, училища и детски градини. Обработката с препарати ще се извърши по график от 09.09.2019 г. до 14.09.2019г. при благоприятни метеорологични условия. В случай на неблагоприятна метеорологична обстановка, графикът ще се измести със съответния брой дни.

Пръскането на площите ще бъде в нощните и ранни часове – от 05.00 ч. до 10.00 часа и след 20.00 часа. Ще бъдат използвани препарати, разрешени от Министерство на здравеопазването и безопасни за бозайници, които са с карантинен срок до 24 часа. Във всеки обработен терен или обект ще се поставят указателни табели, потвърждаващи третирането с посочени на тях дата на извършване и карантинен период.
В тази връзка Община Петрич призовава жителите да не пускат деца и домашни любимци в обра

ботените площи до 24 часа след третирането. Пчеларите също да имат предвид, че в периода на обработките на зелените площи се спазват времето и инструкциите на информационните табели.

Leave a Reply

Your email address will not be published.