Оперативен щаб Петрич удължава мерките срещу COVID-19 до 30-ти ноември

ЧЕЗ спира тока в Ново Делчево и Дамяница поради монтажни дейности
November 16, 2020
Благоевград ще има скейт парк на “Бачиново”
November 16, 2020

Днес, 16.11.2020 година, на свое заседание, Оперативен щаб за предприемане на мерки против разпространението на COVID – 19 в община Петрич взе следното РЕШЕНИЕ:

☝️Считано от 17 ноември 2020 г. до 30 ноември 2020 г. включително, на територията на община Петрич се въвеждат следните допълнителни противоепидемични и ограничителни мерки:

👉 Да бъдат отменени всички организирани масови прояви на открито и закрито, в т. ч. чествания, сватби, кръщенета, семейни празненства и др.

👉 Сключването на граждански бракове и кръщенета да се осъществява в присъствието на съответното длъжностно лице по гражданско състояние и гости в залата до 10 души, но при спазване на физическа дистанция от 2 м, както и всички противоепидемични мерки.

👉 Затварят се за тренировъчен процес спортна зала „Серафим Бързаков” и зала „Арена Петрич”.

👉 Преустановяват се всички колективни репетиционни дейности от танцовото, актьорското, музикалното и изобразително изкуство на закрито в общински сгради и читалища.

👉 Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия със състезателен и тренировъчен характер на закрито се преустановяват.

👉 Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия със състезателен и тренировъчен характер за всички възрастови групи на открито се провеждат без публика.

👉 В заведенията за обществено хранене да се създаде организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса.

👉 Директорите на училища да преустановят достъпа на външни лица до физкултурните салони и спортните площадки в поверените им училища.

👉 Затварят се клубовете на пенсионера и на инвалида на територията на общината с цел запазване на здравословното състояние на възрастните хора и лица с увреждания.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *