Общински оперативен щаб с указания към работодателите в Община Сандански!

Зоокът Сандански с нов обитател! Муфлонче е първото бебе за 2020 година
March 16, 2020
Редовното заседание на Общински съвет – Сандански се отменя
March 16, 2020

Цялата страна и Община Сандански сме изправени пред тежка криза от епидемичен характер и всички ние сме задължени да спазваме ограничителните мерки и препоръките на здравните власти.

Извън правомощията на Общински оперативен щаб и кмета на Община Сандански, е да прекратява дейността на работодатели и фирми, които не са изрично посочени в Заповедта на министъра на здравеопазването.

Ето защо, призоваваме всички работодатели да организират при възможност дистанционна форма на трудова дейност. Когато това е невъзможно:

Стриктно да спазват всички санитарно – хигиенни и противоепидемични мерки, в т.ч. постоянно дезинфекциране на работните места, проветряване и други.
Задължително да провеждат инструктаж на персонала относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Да следят строго за спазване указанията на здравните власти за лична хигиена на всички работници и служители.
Да се ограничи достъпът до работните места на работници и служители или външни лица, със симптоми на вирусно заболяване.

Отправяме призив към работодателите в Община Сандански ако нямат възможност да осигурят здравословни и безопасни условия на труд, да преустановят работния процес.

Днес, повече от всякога, личната отговорност на всеки един от нас, е да опазим човешкия живот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *