Общинските съветници на Сандански се разпределиха в постоянните комисии

Поредицата „Бележити санданчани“ представя духовното и творческо дело на отец Ангел Столинчев
November 21, 2019
В Деня на християнското семейство кметът Атанас Стоянов дари хранителни пакети на хора в нужда
November 22, 2019

Заседанието започна с куп дебати, които бяха водени между председателят на ОбС – Сандански Николай Шаламандов, Явор Аргиров, Яне Янев и Живко Иванов. След обичайните спорове бе дадено началото на извънредната сесия, която бе с цел избор на състав на постоянните комисии към общински съвет Сандански за мандат 2019-2023г.

Като първа точка бе избор на заместници на Николай Шаламандов.Общинските съветници избраха тримата зам. председатели на ОбС – Сандански, които бяха избрани с мнозинство, а те са: Георги Батев, Янко Ангелов и Петър Додушев.

Състав на постояниите комисии:

1. Бюджет и финанси: Живко Иванов, Юлиян Ефендийски, Младен Тимчев, Мария Нонева, Димитър Станоев, Стоян Стоев и Панчо Панчев.

2. Устройство на територията: Явор Аргиров, Янко Ангелов, Мария Нонева, Красимир Попов, Стоян Ангов, Методи Атанасов и Георги Батев.

3. Инвестиционна политика, европейски фондове и международно сътрудничество: Младен Тимчев, Юлиян Ефендийски, Стоян Стоев, Ивелин Терзийски и Илина Никова.

4. Общинска собственост: Георги Панчев, Йордан Тушев, Живко Иванов, Антон Цанев, Георги Георгиев.

5. Обществен ред, сигурност и транспорт: Антон Цанев, Румен Пачов, Красимир Попов, Светослав Иванов, Стоян Ангов и Яне Янев.

6. Местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика: Снежана Стоянова, Явор Аргиров, Георги Батев, Христо Мегеров и Петър Додушев.

7. Приватизация и следприватизационен контрол: Йордан Тушев, Кирил Ханджийски, Илина Никова, Светослав Иванов, Зорица Органджиева.

8. Земеделие, гори, опазване на околната среда и води: Панчо Панчев, Румен Пачов, Методи Атанасов, Мария Нонева, Снежана Стоянова, Стоян Ангов и Христо Мегеров.

9. Образование, наука, култура и вероизповедание: Зорица Органджиева, Радостина Орманлиева, Кирил Ханджийски, Антон Цанев, Ивелин Терзийски.

10. Децата, младежта, спорта и туризма: Кирил Ханджийски, Йордан Тушев, Стоян Ангов, Красимир Попов, Ивелин Терзийски, Радостина Орманлиева и Георги Панчев.

11. Здравеопазване, интеграция и социални дейности: Димитър Станоев, Христо Мегеров, Геогри Панчев, Илина Никова,  Радостина Орманлиева.

12. Контрол изпълнението на решенията на Общински съвет: Стоян Стоев, Яне Янев, Панчо Панчев, Снежана Стоянова и Румен Пачов.

13. Установяване на конфликт на интереси: Яне Янев, Юлиян Ефендийски, Методи Атанасов, Янко Ангелов, Георги Георгиев, Зорица Органджиева, Явор Аргиров.

Leave a Reply

Your email address will not be published.