Община Симитли спечели финансиране за ново оборудване в кухнята на Домашния социален патронаж

3D кино в Сандански от 1 до 5 септември
August 30, 2017
Изгоряха три къщи в ромският кв. 182 в Петрич
August 31, 2017

Община Симитли спечели финансиране за ново оборудване в кухнята на Домашния социален патронаж. Изцяло ново оборудване за кухнята, обслужваща потребителите от социалните заведения  и включените потребители на  Домашен социален патронаж,  ще бъде доставено и монтирано по проект на община Симитли.

Проектът е одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната политика по Фонд „Социална закрила“.  Общата му стойност е 30 хил. лева, от които 27 хиляди  лв. се осигуряват от фонда, а останалата сума е размерът на собственото участие на общината. Договорът за изпълнението на  проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Симитли’’ е вече подписан.

Кухнята обслужва общо 357 потребители от общината, от които  117 души от социалните заведения,  170 потребители на услугата „Домашен социален патронаж“ – възрастни хора, самотно живеещи стари хора с увреждания или със затруднения в самообслужването и 70 потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд“.

Закупуването на ново професионално  кухненско оборудване, което  да отговаря на всички европейски хигиенни норми за хранене на възрастни хора и лица/деца с увреждания/, ще допринесе за осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята, икономия на средства  и по-бързо приготвяне на храната.

Leave a Reply

Your email address will not be published.