Община Симитли разширява обхвата на патронажната грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Борец от Илинденци стана баща за първи път
April 13, 2020
Кметът Георгиев си направи бърз тест за коронавирус
April 14, 2020

В условията на кризата, свързана с пандемията от COVID-19, Община Симитли не спира да се развива и да работи в интерес на хората, именно заради това една от основните задачи на общината, в този момент, е да подпомага на възрастните и самотните хора. В тази връзка Общината разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект.

      Идентифицирана е нужда от предоставянето на услуги по домовете на около 52 лица в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната. Дейността е насочена към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и възрастни в риск, като по този начин ще се защити обществения интерес и ще се отговори на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19. Услугите за лицата по домовете ще включват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

        За изпълнението на допустимите дейности е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 124 260 лева осигурени по линия на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *