Община Сандански ще монтира нови подземни контейнери за смет

Община Сандански и Центъра за обществена подкрепа организира ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЛИ
September 18, 2019
Сандански отново ще участва в кампанията “Капачки за бъдеще”
September 18, 2019

Преди около година Община Сандански монтира първите подземни съдове за смет, които са разположени в централната градска част. След тяхното поставяне и провокираният интерес, значително се подобри хигиената и чистотата в града.

Необходимостта от още такива контейнери ще бъде удовлетворена.

Община Сандански сключи договор за монтирането на още 40 броя / 30 големи – 3 куб. м. и 10 малки – 1, 5 куб. м./ от новите и модерни контейнери за битови отпадъци, които ще бъдат разположени, не само в централната част на града, но и в кв. „Крайречен“, ж.к. „Спартак“ и пазара.

Тъй като малките контейнери, които се намират по главната ул. „Македония“ често прехвърлят капацитета си и е необходимо да бъдат обслужвани на 2 часа, ще бъдат заменени с по-големи.

Припомняме предимствата на съоръженията за отпадъци:

  1. Липса на миризми /плътно затваряне с гумени уплътнители/;
  2. Температурата под земята е по-ниска от тази на повърхността /през лятото/ и постоянна, което гарантира по-бавното загниване на отпадъците;
  3. Няма достъп до отпадъците на животни и атмосферни влияния, както и неоторизирани лица;
  4. Събиране на голямо количество отпадъци на малка площ – 1 към 4 /един подземен съд събира 4 контейнера тип „бобър“/
  5. Подобряване хигиената около контейнерите;
  6. Всички течности се събират /няма изтичания/ от сметоизвозващата фирма;
  7. Ниски експлоатационни разходи;
  8. Лесно и бързо обслужване, и поддържане.

Стойността на новата доставка, които вече са осигурени е 300 хил. лв.

За повишаване на чистотата и хигиената в градската среда ще бъдат ремонтирани водоноската и сметосъбиращата машина, която ще бъде пригодена със специална надстройка за събиране и обработване на отпадъци от подземните контейнери.

Leave a Reply

Your email address will not be published.