Община Сандански отпусна годишни стипендии на даровити деца и подкрепи медиците стажанти

Председателят на ОбС-Благоевград Радослав Тасков ще предложи таксите за детските градини да отпаднат напълно
December 16, 2021
Община Благоевград и клубове по бокс в града организират турнир под надслов “Смело сърце”
December 16, 2021
В навечерието на един от най-светлите празници – Рождество Христово, община Сандански подкрепи седем талантливи и даровити деца по Програма за мерките за подпомагане и закрила на деца и ученици с изявени дарби, която бе приета с Решение на Общински съвет – Сандански.
Отпуснатите едногодишни стипендии се осигуряват от общинския бюджет на деца и ученици с изявени дарби, класирани на първо, второ или трето място на национални или международни конкурси, чрез осигуряване на финансово подпомагане и стимулиране на изявите им в областта на науката, спорта или изкуството.
Чрез Общински фонд за осигуряване и подкрепа на професионалното развитие на кадри в МБАЛ „Югозападна болница“ бе преведена и втората част от сумата за отпускане на ежемесечни стипендии за обучение на студенти по медицина, специализанти и студенти по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“ и „Рехабилитатор“.
Създаването на общинския здравен фонд, от който се отпускат стипендии за студенти медици, желаещи да останат на работа в общинското лечебно заведение, е изключително важен за здравеопазването в региона и е един от начините за обезпечаването с кадри на МБАЛ „Югозападна болница“.
Изпълнението на Програмата за стимулиране на даровити деца и Общинския здравен фонд са част от политиката на община Сандански за насърчаване на таланта на децата на Сандански и развитие на здравеопазването в региона, мотивирайки бъдещите медици да останат да работят в МБАЛ „Югозападна болница“.

Leave a Reply

Your email address will not be published.