Община Сандански откри нова социална услуга

Нова кампания във Фейсбук: Изхвърляйте костилките през прозореца на колата, за да има повече дръвчета!
July 8, 2019
Йордан Янчев постави нов рекорд в Русия
July 8, 2019

С водосвет за здраве днес бяха открити двата социални центъра, помещаващи се в сградата на Спортно училище – функциониращият вече Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ и новият Център за обществена подкрепа /ЦОП/.

Дейностите в ЦОП подкрепят изпълнението на процеса по деинституционализация на грижата за деца, свързана с превенция на насилието и изоставянето им, както и реинтеграция и обучение в самостоятелен живот.

В новооткрития център, който бе ремонтиран и обновен със средства от бюджета на община Сандански, ще се извършват:

  • Социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск;
  • Оценяване на родителски капацитет;
  • Посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод /раздяла;
  • Оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители;
  • Консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми;
  • Реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.

Съвместно с дейностите, които осъществява ЦСРИ, Центърът за обществена подкрепа ще подпомага децата и семействата в рискови общности от експерти, които ще работят с тях. Капацитетът на новата услуга е 30 човека, а ползването на услугите ще става с направление от Дирекция „Социално подпомагане“.

На събитието по официално откриване присъстваха част от ръководството на Община Сандански, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“, както и управителите на всички социални услуги в община Сандански. Те поздравиха младия екип и им пожелаха с ентусиазъм и професионализъм да продължават да работят тази нелека професия в помощ на нуждаещите се.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *