Община Сандански: Останете си вкъщи!

Мария Гогушева от Петрич плени журито в “Гласът на България”
March 15, 2020
Започна дезинфекция на автобусните спирки и улиците в Благоевград
March 16, 2020

Като предпазна мярка и спазване препоръките на здравните власти за ограничаване на посещенията на публични места, Ви информираме, че всички справки, заявления и получаване на услуги ще се извършват само в деловодствата и при възможност по електронен път.
В сградата на общинска администрация – Сандански ще се допускат не повече от двама граждани едновременно, които ще трябва да спазват и необходимата дистанция по между си.

При необходимост от контакт с конкретен служител на общинска администрация, информацията ще бъде обменяна по телефона и по електронен път.
Тел: 0746/ 8 90 99
E-mail: oba_sandanski@abv.bg

Проявете гражданска отговорност и обществена солидарност като използвате електронните услуги на Община Сандански.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *