Община Сандански обяви конкурс “Най-добър клас”

Добра новина! Изпразниха езерото в Сандански защото …
April 17, 2019
Александър Манолев подаде оставка пред Бойко Борисов
April 17, 2019

ОБЩИНА САНДАНСКИ  И МЕСТНАТА  КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ОБЯВЯВА КОНКУРС

„НАЙ-ДОБРИЯТ КЛАС“

 

 1. В конкурса могат да участват всички класове от училищата на територията на община Сандански.
 2. Номинирането на класа се прави с мотивирано писмо от класния ръководител, което трябва да се изпрати на хартиен носител в Административния център на Община Сандански или на имейла на дирекция „ Образование, култура, спорт и социално дело“ – k.dodusheva@sandanskibg.com
 3. Писмото от класния ръководител следва да съдържа задължително следната информация:
 • Наименование на училището;
 • Клас;
 • Име, телефон за връзка, имейл на класния ръководител;
 • Брой на учениците в класа;
 • Общия успех на класа за първия учебен срок на учебната 2018/2019 година;
 • Брой допуснати неизвинени отсъствия и брой на извинените отсъствия до 30 април 2019 г.
 • Информация за отношенията между учениците в класа;
 • Информация за доброволчески, благотворителни или други инициативи, които класът е реализирал и/или проблеми, с които се е преборил чрез колективност, сътрудничество и задружно участие на учениците от класа;
 • Спечелени колективни награди от конкурси, състезания;
 • Друга информация, която може да бъде посочена към мотивацията за номинирането на класа в конкурса.
 1. Всички номинирани кандидатури ще бъдат разгледани от комисия, определена със заповед на Кмета на община Сандански. Ще бъдат излъчени победители в 3 категории –  начален, основен и гимназиален етап на обучение.

Срок за подаване на кандидатурите – 15  май  2019 година.

Победителите ще бъдат обявени от кмета на община Сандански на 24 май 2019 година.

Наградата за победителите е двудневна /с една нощувка/ екскурзия в избрана от победителите дестинация в България. Всички номинирани класове ще получат грамоти за участие!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *