Община Петрич продължава предоставянето на безплатен топъл обяд на 200 крайно нуждаещи се лица

(СНИМКИ) Атанас Секулов спечели приза “Подари надежда” в град Сандански
January 26, 2022
„Дейли телеграф”: Великобритания и САЩ може да изпратят по 1 000 военни в Румъния, България и Унгария
January 26, 2022

Социалната услуга „Топъл обяд“ продължава след подписването на допълнително споразумение между Община Петрич и Агенция „Социално подпомагане“ в края на миналата година. Финансирането идва по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 “. В община Петрич услугата ще получават 200 крайно нуждаещи се лица в срок до 30 юни тази година. Финансирането по проекта е на стойност 220 198,77 лв. Основните целеви групи за предоставяне на топъл обяд са: лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа, и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *