Община Петрич получава средства от държавния бюджет за възстановяване на обект в село Кавракирово

Европа се затваря заради Омикрон
December 22, 2021
Зоран Заев подаде оставка официално
December 22, 2021
С постановление на Министерски съвет, взето на заседание днес, на община Петрич се отпуска сума в размер на 750 000 лева.
Средствата са целеви и следва да бъдат насочени за извършване на частични аварийни дейности по възстановяване проводимостта на дере, общинска собственост, което минава през село Кавракирово. Заложените за изпълнение дейности ще обхванат съществуващите стоманени мостове, подпорните стени, основата на дерето, както и водостоците. Посоченото дере в село Кавракирово е създавало проблеми години наред на местните жители – наводняване на земеделски площи и оранжерии в обработваемите земи на селото. Дерето се почиства от Община Петрич регулярно. Средствата, отпуснати днес, са допълнителен трансфер за 2021 година, одобрен от Министерски съвет, за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия. Искането е депозирано от Община Петрич в началото на тази година, месеци преди бедствието от 11 и 12 декември.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *