Община Благоевград с намерение да изгради Иновационен квартал, съвместно със стратегически български и международни инвеститори

Кметът и баща на зрелостник Илко Стоянов бе гост на церемония по Тържествено предаване на знамето на Езикова гимназия – Благоевград
May 13, 2022
Важно посещение в Петрич! 
May 13, 2022
Кметът на Благоевград Илко Стоянов представи концепцията си за трансформация на терените на бившите казарми в Благоевград.
На място ще бъде изграден Иновационен квартал, който ще включва няколко сгради, с обособени офис пространства, ведно с такива за временно пребиваване на хората и за отдих. Самите здания ще бъдат построени на РЗП 28 хил. кв. м., около вътрешно парково пространство, с възможност да бъдат открити и 2000 работни места.
„Всичко това няма как да се случи бързо и веднага. Става въпрос за дългосрочно намерение, но важното е процесът да стартира. Може би ще са необходими около 3 години, за да реализираме идеята. Имаме амбицията да предложим еталонна архитектура и ландшафт, които да превърнат комплекса в притегателен вторичен център на технологичните лидери и иновационните компании. Този нов тип среда ще предлага, както пространство за работа от типа CO-WORKING, така и пространство за временно обитаване от типа CO-LIVING. В момента водим преговори с водещи фирми от IT индустрията за евентуално изнасяне на тяхна дейност в Благоевград. Този проект ще може да се случи едва, когато получим заявка за интерес и ангажиране на минимум 50% от възможните площи. Това ще означава поне 1000 работни места в IT сектора. За намирането и изграждането на местни кадри ще разчитаме и на университетите, както и на възможността за привличане на кадри от Гърция и Северна Македония“, заяви Стоянов.
Той подчерта, че Иновационния квартал, ведно със зелената паркова зона, която ще запази своята цялост, ще бъде достъпен за всички жители и гости на града.
Кметът заяви, че изграждането на сградите може да се осъществи чрез различни съвместни финансови инструменти, които предстои да бъдат уточнени в бъдеще, в зависимост от намеренията на потенциалните инвеститори.
На терена на бившите казарми ще бъдат обособени още Мултифункционална спортна зала с капацитет около 3000 души, църковен храм, ще има и открито фестивално пространство в богата паркова среда, фонтани и езера.
Кметът Стоянов подчерта, че Община Благоевград работи и в посока за обособяване на зона извън рамките на града, която да бъде развита като място за големи фестивали.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!