Община Благоевград разработва 7 идейни проекта за променен и осъвременен облик на града

Кирил Петков: Чадърите свършиха, дал съм на Рашков пълна свобода
December 18, 2021
Кметът Стоянов въведе децата на Благоевград в приказния свят на „Читателският клуб на Зайко“
December 18, 2021

Община Благоевград разработва седем идейни проекта, пряко свързани помежду си, чрез реализирането, на които, обликът на областния център ще бъде напълно променен и осъвременен.

Два от тях бяха детайлно представени по време на заседание на Общински съвет от кмета на Благоевград Илко Стоянов и арх. Димитър Паскалев.
Те касаят обновяване и модернизиране на парк „Бачиново“ и реконструкция на „Аквапарк“ – Благоевград (открита и закрита част).
Първият от тях предвижда разширяване на алейната мрежа, изграждане на нови пешеходни мостчета, осигурявана на по-широк достъп до лесопарковата част и реката, създаване на нови спортно-рекреационни елементи.

Вторият проект касае превръщането на „Аквапарк“ – Благоевград в модерен термален център.
Предстои да бъде направена реконструкция на закритата част, като в нея ще бъдат предлагани водни процедури и СПА услуги на няколко нива, целогодишно. Визията на сградата ще бъде реализирана по най-високите стандарти, като покривът ѝ ще бъде с модерни подвижни панели.

В района на откритата част, в рамките на предвидената реконструкция, са заложени изграждане младежки парк, подземен паркинг с 240 места, буферен такъв, нов пешеходен мост, както и спирка на градския транспорт, в посока местността „Картала“.

По предварителни разчети след реконструкция на откритата част, същата ще се посещава от около 70 000 души на годишна база, а закритата – 150 хил. души, като се очаква 70% от тях да бъдат туристи. Това от своя страна ще даде сериозен тласък на местната икономика, тъй като ще повиши заетостта на легловата база в хотелите и ще се отрази положително на дейността на търговските обекти.

Останалите пет проекта ще бъдат представени в началото на следващата година. Те касаят създаване на Индустриален парк, технологичен парк, реконструкция на централния пазар, изграждане площадка за снимачен кино център и др.

В тази връзка предстои да бъде проведено и обществено обсъждане.
Към момента проектите са без осигурено финансиране. Община Благоевград има готовност да ги реализира до края на 2023 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published.