Община Благоевград отново с кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Потребители на Дневен център за стари хора – Благоевград се завърнаха с 3 златни медала, плакет и грамоти от Регионален фестивал в Перник
June 30, 2022
Представят третата стихосбирка на Александър Христов в Регионална библиотека-Благоевград
June 30, 2022
Община Благоевград и „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Тя ще се проведе в два последователни дни – 5 и 6 юли. Отпадъците ще се приемат в мобилен събирателен пункт за безвъзмездно предаване, който ще бъде разположен, както следва:
05.07.2022 г.
– от 10:00 до 12:30 часа на адрес: гр. Благоевград, ул. „Св. Иван Рилски“ и площад „Македония“, до сградата на Камерна опера Благоевград;
– от 13:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“, ул. „Георги Андрейчин“, в района на паркинг пред супермаркет.
06.07.2022 г.
– от 10:00 до 12:30 часа на адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 26, в района на паркинг пред хипермаркет;
– от 13:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Благоевград, ж.к. “Струмско“, ул. „Освобождение“, в района на паркинг пред супермаркет.
Жителите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:
– замърсени опаковки – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
– лекарства с изтекъл срок на годност – цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти;
– живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри, флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
-домакински препарати и химикали, съдържащи опасни вещества – почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви, фотографски химични вещества и смеси;
– лакове и бояджийски материали – лакове, бои, политури, разтворители и разредители за боя, терпентин, лепила, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества.
Изхвърлянето на опасни битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци.
Община Благоевград призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност и да предадат наличните в дома си опасни битови отпадъци в рамките на кампанията.

Leave a Reply

Your email address will not be published.