Обществено обсъждане за кредит от 2 милиона в Сандански завърши със скандали и едно предложение

Георги от „Игри на волята“ разгневи зрителите с наглостта си
October 6, 2022
Джулиана Гани: Чувствам се като природна забележителност, всички ме гледат в корема
October 6, 2022

Днес се проведе обществено обсъждане във връзка с теглене на кредит за изпълнение на проектите:

Проект за строително монтажни работи на обект „Реконструкция на общински път BLG 1255/III-198, Катунци-Враня/Катунци-Златолист от км 0+000 до км 6+860“
Проект „Инженеринг- проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Детско заведение за шест групи в УПИ 1- за детска градина, кв.4, Ж.К. Спартак, град Сандански, представляващо имот с идентификатор 65334.302.6223 по КККР на град Сандански“

На срещата присъстваха граждани, общински съветници, зам. кметове и журналисти. Срещата започна с разясняване и пълна информация за проектите и тяхното финансиране от Иван Гюров. Веднага след него последваха редица въпроси от Димитрина Хаджиева, които предизвикаха огромна дискусия сред присъстващите. В продължение на разговора последваха питания за сроковете на проектите и опциите да не се тегли кредит.

В разгара на дискусията Явор Аргиров поиска думата, като на няколко пъти бе репликиран и прекъсван от адвокат Росен Недин, който многократно се обръщаше към съветника с израза “бе”. Това обръщение вбеси Аргиров, който повика Недин отвън пред залата да се разберат лично. Това поведение никак не се хареса от зам. кмета Дончев, който се намеси и апелира към нормален диалог в дискусията.

В последствие последваха реплики от съветниците Живко Иванов и Мария Нонева, които с аргументи изложиха своите мотиви относно тегленето на кредит. След това последваха отново нападки между Димитрина Хаджиева и Явор Аргиров, които се прекъсваха при всяка възможна ситуация.

В края на срещата с реплика и в защита на своите колеги от общински съвет се включи и Николай Шаламандов, който заяви, че до сега над 20 проекта са реализирани благодарение на кредити, които са теглени от фонд “Флаг”. В последствие той  заяви, че изборите минаха, а нужда от кампании нямат вече кандидатите за депутати.

Най-острата реплика към Димитрина Хаджиева бе именно от Николай Шаламандов, който и отвърна с репликата “Вие за по-големи ли се имате от нас?”, визирайки общинския съвет.

Г-жа Нонева заяви че има възможност преди актуализацията на бюджета някой разходи от местните приходи да бъдат намалени и да не се тегли толкова голям общински дълг.

Единственото предложение, което бе одобрено от всички бе: Постоянната комисия по “Финанси и бюджет” да дебатират публично в залата на Общински съвет – Сандански. По този начин ще се разбере, дали може общината да покрие дълговете към тези проекти без да бъде теглен кредит.

1 Comment

  1. Вили says:

    Какво значи”за по-големи ли се имате от нас”? Общината е длъжна да отговаря на въпроси на граждани и да градът е на гражданите,така че те са по-големи от вас господин Шаламандов! Не забравяйте, че сте там благодарение на вота на гражданите. И също така ,вие какво очаквате са си теглите кредити и да не давате обяснение на данъкоплатеца,така ли. Пръв и последен мандат ,вие сами си направете сметка колко са доволни хората от общинските служители,защото точно така вие сте служители на народа и те са над вас!

Leave a Reply

Your email address will not be published.