Обществено обсъждане за регулация и застрояване на територията на парк “Свети Врач”

Млад шофьор помете младежи на тротоар в Петрич
August 16, 2018
Първият подземен контейнер в Сандански е монтиран
August 16, 2018

На основание чл. 127, ал. от ЗУТ и Заповед № УТИ -100/07.08.2018 г., община Сандански съобщава, че на 16. 08.2018 г.(четвъртък) от 16:00 ч. до 19:00 ч., в залата на общински съвет – Сандански, на адрес град Сандански, бул. Свобода 14, ще се проведе обществено обсъждане на предварителен проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване ( ПУП –ПРЗ) за територията на парк „Свети Врач-град Сандански “ Писмените становища по проекта се адресират до кмета на община Сандански и се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в общината на бул. Свобода №14, в седемдневен срок от датата на представяне на проекта. Становищата, постъпили след определения срок, не се приемат. . Проектът за ПУП – ПРЗ, предмет на обществено обсъждане, е на разположение в дирекция „ Устройство на територията и инфраструктурата“ при община Сандански за запознаване от заинтересованите лица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *