Обединение „БГ-КО- Петрич” ДЗЗД – София избрано за строител на градския парк в Петрич

Камион удари патрулка, трима полицаи са пострадали
November 18, 2017
Минералната вода в България – къде, коя, какво лекува?
November 18, 2017

Обединението-победител предлага цена 3 652 146 лева без ДДС, класираната на второ място фирма – 3 383 970,76 лева без ДДС, 3 фирми участнички отстранени от процедурата

Има избран изпълнител за строителните дейности на бъдещия градски парк на Петрич. От петимата участници в процедурата до финала са допуснати двама, трима от тях са отстранени. Комисията, която проведе процедурата класира на първо място Обединение „БГ-КО- Петрич” ДЗЗД. На второ място в обществената поръчка  е класирана  фирма „Водострой  98” АД. Отстранени от процедурата са:  фирма „Никмар Кънстракшън” ЕООД; Консорциум „Градска част – ПЕТРИЧ”ДЗЗД; Обединение „Бул Инженеринг”ДЗЗД. Решението на комисията за избор на изпълнител по СМР за градския парк на Петрич може да бъде обжалвано в 10-дневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията.

Класираното на първо място обединение получава 96,33 точки, а втората фирма е с 55 точки обща оценка.

Фрапиращата разлика в точките се е получила въпреки това, че обединението победител е предложило по-висока цена на изпълнение – 3 652 146 лева без ДДС, срещу предложените от „Водострой 98“ 3 383 970,76 лева без ДДС.

По ценовата оферта обединението победител получава 46,33 точки, а „Водострой 98“ – 50 точки. Любопитното е, че по показателя „организация на изпълнението“ „Водострой 98“ получава само 5 точки. Така се получава огромната разлика в общата оценка.

В  Обединение „БГ-КО- Петрич” ДЗЗД участват две фирми: „Копекс и Ко“ ЕООД с представляващ Чавдар Савов, и „БГ Ленд Ко“, с представляващ Стефан Соколов.

Със своето изпълнение проектът ще допринесе за подобряване качеството на живот на жителите на общината. Той предвижда цялостно обновяване на терен, който е отреден за градски парк в центъра на гр. Петрич. Общата стойност на проекта за градски парк е 4 852 000.99 лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ. Проектното предложение е част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Петрич 2014-2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *