Николай Георгиев, кмет на Кресна: От утре ще въведем допълнителни мерки за безопасност

Проверките в Петрич започнаха
March 15, 2020
Община Сандански затваря общинските пазари до 29.03.2020 г.
March 15, 2020

Вече няколко дни страната ни функционира в режим на извънредни пълномощия за институциите, призвани да се борят с разпространението на коронавируса COVID-19. С моя заповед № 336 от 10.03.2020 г. въведох редица допълнителни и специфични забрани и ограничения на територията на община Кресна, но мерките сякаш не дават резултат.

Напротив, вчера, 14.03.2020 г. (събота) сам станах пряк свидетел на изключително безотговорно, неразумно и нека го кажа направо – ВРЕДНО поведение на множество мои съграждани, които бяха струпани на едно място по паркове, спортни съоръжения, площади, търговски обекти и т.н.

Безотговорното поведение крие изключително сериозен риск за живота и здравето на мнозина от нас, особено за нашите възрастни родители, бащи, майки, дядовци и баби ! Когато съзнателно престъпваме разпоредбите на Националния щаб за борба с коронавируса и мерките в кметската заповед ние подлагаме на риск не само себе си, а и всички, с които контактуваме. За мнозина, особено за по-възрастните, този контакт може да се окаже фатален !

КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ ВСИЧКИ СМЕ ЗАЕДНО В ТОВА НЕВИЖДАНО ИЗПИТАНИЕ И ВСЕКИ ОТ НАС Е ДЛЪЖЕН И ТРЯБВА СЪЗНАТЕЛНО И ОТГОВОРНО ДА ПОЕМЕ СВОЯТА ЧАСТ ОТ ТЕЖЕСТТА НА ВРЕМЕННИТЕ МЕРКИ !

БЕЗ УГОВОРКИ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ !

ВСЕКИ ЗА СЕБЕ СИ И ВСИЧКИ ЗАЕДНО !

Уважаеми съграждани,

Обръщам се към здравия разум и човешката солидарност на всеки от вас и още веднъж ви моля да спазвате стрикно и безпрекословно всички въведени забрани и ограничение !

Буквално от утре ще въведем допълнителни мерки за безопасност, включително:

1. Община Кресна ще разшири, колкото и позволяват силите, дейността на социалния патронаж с включване на още възрастни хора. Заявките за включване ще могат да се правят на телефон 0885 460036, а оформянето на документите ще извършим по административен път при максимално улеснение за желаещите. С тази мярка целим да ограничим придвижването им и да намалим допълнително за тях риска от заразяване;
2. Майките на деца от детската градини, които искат да получават храна от кухнята на градината ще могат да го заявят на телефон 0885 460036, за да бъдат включени в група. С директора на детското заведение ще разработим график за разнасянето на храната. С мярката целим да улесним младите семейства и едновременно да избегнем излишно струпване на хора на едно място. Храната ще бъде доставяна с колата на социалния патронаж при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания и в съдове за еднократна употреба;
2.1 Считано от сряда, 18.03.2020 г., майките на деца от детската млечна кухня ще започнат да получават храна в къщи. Храната ще бъде доставяна с колата на социалния патронаж при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания и в съдове за еднократна употреба;
3. Считано от 18.03.2020 г. комуникацията и искането на услуги от общинската адмнинистрация ще става по телефон 0885 460036, на ел.поща obstina_kresna@abv.bg и с пощенска кутия, която ще бъде поставена на видно място. Получените заявки за административни услуги ще се входират от администрацията и тя ще се свързва с гражданите по телефона за последващите действия по стартираните преписки. Удължават се сроковете за документи, които са искани от гражданите по стартирани преписки. Отменят се всички приемни дни в общинската администрация до второ нареждане.
4. Ще бъде разисквана възможността да се отменят присъствените заседания на Общинския съвет, а решенията да се вземат неприсъствено.
5. Обръщам се с призив към младите и активните хора на територията на община Кресна да спазват стриктно разпорежданията на Националния щаб и разпоредбите на местните власти и да излизат от домовете си само при крайна нужда до изтичането на карантинния период. Ако тази мярка не сработи, ще се потърсят възможности за налагане на административни наказания и глоби и от кмета на община Кресна;
6. Моля младите хора в общината да се огледат за съседите си и ако сред тях има възрастни хора да им съдействат по всякакъв начин, за да се сведат до абсолютния минимум техните излизания. Това означава да им помагате с пазаруването на хранителни продукти, дезинфектанти, лекарства и други стоки от първа необходимост. Моля ви, дайте им Ваш телефон, за да могат да ви звънят при нужда, а също и Вие да можете да ги чувате;
7. Обръщам се към банките, собствениците и управителите на магазини за хранителни стоки, аптеки и дрогерии на територията на община Кресна, да разработят и поставят на видно място вътрешни правила, които забраняват в обектите да се струпват хора на разтояние по-малко от 1,5 м.;
8. Ще бъде отменено до второ нареждане провеждането на пазарния ден в гр.Кресна за нехранителни стоки;
10. С ръководството на пощенския клон в града ще обмислим и предложим мерки, които да позволят получаването на пенсиите да става без в клона да се струпат много хора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *