Министерство на културата освобождава терена в Рупите за инвестиционни намерения

Млада жена припадна на “Моста на влюбените” в Благоевград
June 5, 2018
Второ ОУ “Христо Смирненски” отбеляза своя 60-годишен юбилей
June 6, 2018

В официален отговор на Министерството на културата става ясно, че инвеститорът на СПА комплекс и къщи за гости в местността Рупите е направил всичко, което законът изисква. От Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” уведомяват, че в изпълнение на Закона за културното наследство е назначена комисия от министъра на културата Боил Банов, която да приеме резултатите от спасително теренно археологическо проучване на територията на посочения обект.

На място експертната комисия не е установила археологически структури – движими или недвижими културни ценности, поради което теренът е освободен за инвестиционни намерения. Всички по-нататъшни действия следва да бъдат съобразени с изискванията и на Закона за културното наследство, уточняват от ведомството.

източник: radiobella.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.