Местна инициативна група (МИГ) Сандански получи 1 млн. лв. допълнителен финансов ресурс

Минералната вода стигна до закрития плувен басейн „Пирин“
September 16, 2021
АББ България, клон Петрич организира Ден на отворени врати
September 16, 2021

В началото на месец септември сдружение „МИГ“ Сандански, чийто председател е кмета на община Сандански – Атанас Стоянов, получи заповед за увеличение на бюджета на Стратегията за водено от общностите местно развитие, в размер на 1 091 915 лева.

Осигурените допълнителни средства ще бъдат насочени за финансиране на резервни проекти на местни бенефициенти, одобрени по проведените процедури за прием на проектни предложения, за увеличение на финансовия ресурс на предстоящи приеми и текущи разходи и популяризиране на Стратегията.

МИГ Сандански е сдружение с нестопанска цел, което подпомага развитието на община Сандански и е насочено към подобряване качеството на живот и икономическите дейности в по-малките населени места.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *