Коректните ползватели на общински терени няма да плащат наем в община Сандански по време на извънредното положение

88 лица са поставени под карантина в община Разлог
April 8, 2020
Кметът Томов отиде на посещение в ромската махала
April 9, 2020

На днешното извънредно заседание на ОбС – Сандански, което се проведе в Дома на културата бе включена точка с голям обществен интерес. Точката, която бе дебатираната от всички политически партии се отнасяше за общинските имоти и терени.

Загубите в бюджета на община Сандански ще бъдат между 40 и 50 хил. лв. на месец след освобождаване от плащане на наеми и такси.

Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно освобождаване от плащане на наеми и такси за имоти и терени общинска собственост, в следствие на обявеното извънредно положение.

След сериозни дебати между Явор Аргиров, Георги Георгиев, Живко Иванов, Антон Цанев, Красимир Попов, Георги Батев, Николай Шаламандов и Атанас Стоянов се стигна до решение в ползва на коректните ползватели на общински терени.

Съветникът Явор Аргиров предложи “Всички ползватели и наематели на общински имоти и терен, които не упражняват дейност за времето на обявеното извънредно положение и са заплатили всички задължения до 31 декември 2019 година, се освобождават от наем. По този начин ще покажем на лоялните платци, че мислим за тях. Аз имам информация, за бизнесмени, които с години не са плащали, а карат автомобили за 50 хил. лв.”, допълни Явор Аргиров. Предложението му бе подкрепено от ПП “ГЕРБ” и ПП “РЗС”.

Задълженията, които не са платени за предходните месеци са в размер на над 20 хил. лв.

След дебат се стигна и до предложение на Живко Иванов, който предложи отпадане на наем на длъжници, които си покрият предходните задължения. Двете решения бяха приети с мнозинство.

В тази точка се включва и удължаването на отстъпката от 5% до края на месец юни при плащане на местни данъци, битови данъци и данък МПС.

ВИДЕО ОТ ДЕБАТА 1:26:00

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *