Кметът на община Сандански – г-н Атанас Стоянов сформира Временен оперативен щаб!

До 5 г. затвор и глоба до 50 000лв. за неспазване на карантина
March 13, 2020
ВАЖНО! Здравният министър актуализира своята заповед за въвеждането на противоепидемични мерки в страната
March 13, 2020

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, със Заповед № АПИОЧР-34/13.03.2020 г., кметът на община Сандански – г-н Атанас Стоянов сформира Временен оперативен щаб в състав:

Председател: Атанас Стоянов – кмет на община Сандански.

Членове:

1. Павлина Караджова – зам.-кмет на община Сандански

2. Благой Дончев – зам.-кмет на община Сандански

3. Людмила Зойкова – зам.-кмет на община Сандански

4. Панчо Панчев – секретар на община Сандански

5. Борис Щурков – началник на РУП – Сандански

6. Д-р Илия Тонев – управител на МБАЛ „Югозападна болница”

7. Атанас Атанасов – началник на РСПБЗН, гр. Сандански

8. Атанас Кочев – РЗИ, Благоевград – клон Сандански

9. Елеонора Сливкова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Сандански

 

По приоритет щабът взе следните мерки:

 

1. Да бъде въведена в изпълнение Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването. За тази цел в максимално кратки срокове заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.

2. Да се дезинфекцират улиците и откритите обществени площи на всички квартали в град Сандански и населените места в общината.

3. Временният оперативен щаб да заседава ежедневно и да информира жителите за мерките, които ще бъдат предприемани за ограничаване разпространението на COVID-19.

 

Призоваваме ви да запазим спокойствие и да бъдете по-отговорни към собственото си и обществено здраве, за да се избегне опасността от разпространението на заболяването.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *