Кметът Илко Стоянов взе участие в среща между училища и бизнес за план-приема за учебната 2023/2024 г.

Книгата „Разкажи за твоята България“ ще бъде представена в Регионален исторически музей – Благоевград
November 24, 2022
Вера Маринова представи книгата си „Обръчите на Венера“ в Благоевград
November 24, 2022
Кметът на Благоевград Илко Стоянов взе участие в работна среща, в рамките на която бяха обсъдени подготовката и планирането на приема на ученици след VII клас през учебната 2023/2024 година.
На нея присъстваха директори на учебни заведения, представители на бизнеса, Бюрото по труда и Регионално управление по образование, организатор на срещата.
В рамките на форума участниците се обединиха около идеята, че е необходимо стратегията за подготовката на професионални кадри да бъде подобрена, за да може след завършване на образованието учениците да бъдат подготвени, така че да отговарят на потребностите на бизнеса в най-голяма степен.
В тази връзка кметът Илко Стоянов пое ангажимент Община Благоевград да инициира регулярни срещи между отделните страни, за постигане на конструктивен диалог и добри резултати.
С цел учениците, кандидатстващи след VII клас, да направят своя информиран избор за по-нататъшното си образование, Община Благоевград планира от следващата година традиционно да организира и „Панорама на професионалните гимназии“, в рамките на която учебните заведения да могат да презентират възможностите за обучение, които предлагат и последващата реализация.
В срещата взе участие и Симона Митова, директор на дирекция „Образование“ към Община Благоевград.
Домакин на форума бе Благоевградска професионална гимназия „Ичко Бойчев“.

Leave a Reply

Your email address will not be published.