Кметът Атанас Стоянов отново бе избран за председател на Сдружението на Югозападните общини!

70% от българите са без висше образование
May 31, 2022
Петрич ще почете Ботев и загиналите за свободата на България
May 31, 2022
С пълно мнозинство, днес, на Общо събрание на Сдружението на Югозападните общини, кметът на община Сандански – Атанас Стоянов бе преизбран за негов председател.
На общото събрание присъстваха представители на местната власт от Югозападния регион. Бяха дискутирани и приети отчетите за дейността му през предходния период, като съответно бе одобрена и новата работна програма за 2022 г.
Една от най-важните точки в Дневния ред, бе изборът на нов управителен съвет и председател на Сдружението.
Номинацията на кмета Стоянов за председател бе одобрена единодушно от всички присъстващи кметове и председатели на Общински съвети. Освен него, в 7-членният управителен съвет бяха избрани: Илко Стоянов – кмет на община Благоевград, Емил Илиев – кмет на община Струмяни, Иван Кадев – кмет на община Банско, Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина и зам.-председателят Васко Стоилков – кмет на община Сливница.
Сдружението на Югозападните общини е най-голямата общност на местните власти в Югозападна България. В нея членуват пълноправно 25 общини от югозапада.
Създадено в обществена полза, то представлява и защитава общите интереси на общините и техните жители. В приоритетите на Сдружението са колективното решаване на въпроси, свързани с регионалното развитие, както и институционално партньорство на различни нива.
Осигуряването на международни партньорства за обмяна на опит чрез създаване на мрежи за сътрудничество, е водещ ангажимент на регионалната общинска асоциация. Същевременно, експертната помощ и компетентност при разработването и управлението на национални и Европейски проекти, е важна и неразделна част от 20- годишния богат опит на сдружението, в полза на общините.
Всичко това прави Сдружението на югозападните общини все по-важна и значима обществена структура, която пряко подпомага и подкрепя местните власти в тяхната дейност.
✅Седемчленният управителен съвет, който ще работи под председателството на Атанас Стоянов, дава заявка да създаде обща местна политика и добри практики за развитието на региона, както и отлична координация и сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България.

Leave a Reply

Your email address will not be published.