Какво показа проверката в природна забележителност „Мелнишки пирамиди“?

Любопитната история на мястото в България, където първо ще настъпи 2022 г.
December 30, 2021
Без новогодишна заря, но с празничен концерт с гости Десита и Иван Дяков, в Симитли посрещат 2022 година
December 30, 2021

РИОСВ-Благоевград провери сигнал за изкопни дейности и унищожаване на дървета в защитена територия – природна забележителност „Мелнишки пирамиди“.

Инспекцията е извършена след намесата на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов от РИОСВ съвместно с представители на община Сандански, районното управление на полицията, служители на Държавно горско стопанство (ДГС)-Сандански и кмета на Мелник Сашо Филипов, съобщиха от МОСВ.

Проверяват сигнал за изкопни дейности в района на Мелнишките пирамиди

На място е установено, че е засегната защитената територия в обхвата на скат и прилежащото сухо дере. Земята от ската е използвана за засипване и мястото е заравнено.

Засегнатата територия е на площ от около 2 дка и се намира непосредствено до църквата „Св. Петка“. В обхвата на засегнатата площ е премахната дървесна растителност, която е конфискувана от ДГС-Сандански.

Увредената площ попада в границите на защитената територия по смисъла на Закона за защитените територии и е в обхвата на две защитени зони –  „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици, и „Среден Пирин – Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

За установените нарушения РИОСВ ще сезира прокуратурата. Когато бъде открит нарушителят, инспекцията ще му състави акт. През последните години в близост до установените незаконни действия е имало и други подобни нарушения, затова инспекцията очаква прокуратурата и полицията този път да установят нарушителя.

Leave a Reply

Your email address will not be published.