Защо и как е полезна подвижната поликлиника?

С жив огън и руйно вино отбелязаха Трифон Зарезан в с. Плоски
February 1, 2019
Боговете на виното благословиха лозята в с. Илинденци
February 2, 2019

С  какво е полезна подвижната поликлиника за обществото?

Осъществяването на профилактични прегледи на деца от 7 до 15 години в региона на Югозападна България  е изключително полезно преди всичко да се изведе здравето на предна линия.

Превантивната медицина по своята същност е важна за откриване на отклонения в детското здраве, както и за предотвратяване на усложнения при наличие на някои болестни разстройства.

На практика в България не се провеждат профилактични прегледи на учениците на територията на страната, ето защо, възможността в рамките на този проект, да се проведат прегледи на децата от различни специалисти, е много ценно. Всеобхватността на прегледите покрива пет медицински специалности и така децата преминават през специализирани прегледи от: педиатри, специалисти УНГ, офталмолози, ортопеди и стоматолози.

 

 

Какво е състоянието на прегледаните децата?

Прави впечатление на един първи преглед на резултатите от прегледите, че децата от целия регион са здрави, много добра физическа кондиция, голяма част от децата спортуват, липсват сериозни отклонения в телесните показатели /ръст, тегло/. Очертават се преди всичко проблеми в очния статуст /намалена острота на зрението, единични случай на далтонизъм/, както и проблеми със зъбния статуст /наличие на кариеси и необходимост от консултации със  ортодонт/ и все пак тези отклонения са в относително нисък процент на проявление.

В коя община са най-уязвими децата на тази възраст?

Децата принципно са чувствителни, но не са принципно уязвими, както по-горе отбелязах децата от регионна спортуват, занимават се с извънкласни занимания по интереси и са обградени с грижи и внимание от страна на техните семейства и преподаватели.

 

 

Каква е тайната на детското здраве?

Децата да бъдат ангажирани в съответните за възрастта им занимания както учебни, така и извънкласни, задължително включване на двигателна активност и спортуване, общуване с природата, както и всяко дете да има възможност да развива талантите си в музикално, театрално изкуство и най-вече да бъде обградено с любов.

Спокойните и щастливите деца са здрави!

Защо са полезни тези проекти за България?

Изключителна възможност са транстраничната програма  ИНТЕРРЕГ „ Гърция-България 2014-2020“ в сферата на обмен между различни организации, институции и професионалисти, конкретно нашият проект освен профилактичните прегледи за деца предоставя възможността за обучения на 320 педагогически специалисти  за първа помощ в спешни състояния, както и организиране на множество срещи за обмен, включитлено демострационни събития за предоставяне на информация за европейски хармонизиран номер 116 000 – гореща линия за изчезнали деца в България и съседна Гърция.

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020 г.“. Програмата е съфинансирана
от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансирана от участващите държави. Проект „Интегрирани
териториални синергии за детско здраве и защита II” (INTERSYC II), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ
V-A „Гърция-България 2014-2020“ съгласно договор №B2.9a.03/5.09.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *