Зарибяване с близо 125 000 балкански пъстърви ще извърши Югозападното държавно предприятие

С красиви слова и награди завърши ХXII Международен фестивал “Мелнишки вечери на поезията – 2021”
June 14, 2021
Поредица от кражби в Югозападна България
June 14, 2021

Общо 124 500 балкански пъстърви ще бъдат разселени тази година в горните течения на реките Искър, Струма, Места, Вит и по-големите им притоци, попадащи в обхвата на Югозападното държавно предприятие.

Ежегодната кампания е насочена към опазване на биологичното разнообразие и подпомагане на естественото възпроизводство на балканската пъстърва като местен вид чрез зарибяване. Близо 25 000 лева е предвиденият финансов ресурс за закупуване на малките рибки, които са от 1 до 2 грама. Те най-бързо се приспособяват към дивата среда и способностите им да оцелеят са най-големи.

Тази година зарибяването ще се извърши в периода 15-18 юни в 20 териториални поделения на ЮЗДП. Това са държавните ловни стопанства „Витошко-Студена”, „Дикчан” и „Осогово” и държавните горски стопанства в Белица, Белово, Благоевград, Гърмен, Добринище, Елешница, Елин Пелин, Катунци, Кресна, Кюстендил, Петрич, Рилски манастир, Сандански, Симитли, Струмяни, Тетевен и Якоруда.

Зарибителният материал от балканска пъстърва е произведен в рибовъдно стопанство „Тошков чарк” в Родопите. Транспортира се в найлонови чували с кислород и е придружен с ветеринарномедицински сертификат и документ за произход.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *