Започва приемът на документи в детските градини в Благоевград

“Градешница къп 2020” с благотворителен турнир под надслов “Заедно за Никол”
February 7, 2020
Влюбени се врекоха във вярност пред кмета инж. Румен Томов
February 8, 2020

Подаването на документи за прием в детските градини в Благоевград тази година ще започне на 16 март и ще продължи до 8 април. Сроковете и графикът на дейностите по приема са утвърдени със заповед на кмета инж. Румен Томов и са качени на сайта на общината .

Приемът на деца в детските градини се извършва посредством точкова система, която се формира чрез два вида критерии – общи и социални. Общите критерии са за деца на родители, живеещи в района на детското заведение, такива, които имат брат или сестра, вече приети, деца на родители, които са редовни студенти.

Социалните критерии обхващат и деца близнаци, сираци, деца в неравностойно положение, деца в приемни семейства, без родителски грижи, както и деца от многодетни семейство. Децата със специални образователни потребности се приемат с предимство,пише струмабг.

Важно е да се знае, че до 29 април родителите ще бъдат уведомявани за дублиран прием на деца в повече от една ДГ.

Изготвянето и утвърждаването на списъците с приетите при реализиран прием на първи етап ще бъде направено до 13 май, а родителите трябва да запишат децата си от 14 до 18 май. Децата, приети в първа възрастова група в детските градини, следва да постъпят от 31 август до 11 септември. Ако до фиксирания краен срок не постъпят без уважителна причина в първа група, отпадат от списъчния състав на детското заведение.

При наличие на свободни места в детските градини и яслените групи деца се приемат целогодишно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *