Зам. -кметът Зорица Органджиева откри конференция „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”

Има надежда! Два хеликоптера тръгват по следите на Боян Петров!
May 10, 2018
Полезна информационна среща за всички земеделци организирана от инспекция по труда
May 10, 2018

За 19 –ти пореден път град Сандански се превърна в център на иновационните педагогически съвременни средства при децата в предучилищна възраст. Международната научно-практическа конференция на тема „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание” бе открита от заместник кмета на община Сандански Зорица Органджиева с приветствие към всички педагози, експерти и директори от цяла България посетили форума за обмяна на опит, идеи и стратегии. Приветствие отправиха и официалните гости, преподаватели в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

През 1999 г. когато стартира за първи път тази конференция се записват за участие 68 човека. През годините се утвърждава и набира все по – голяма популярност и интерес и предоставя възможност на стотици детски учители и хора, занимаващи се с деца да обменят опит и информация за добри практики и идеи при възпитанието и отглеждането на децата в предучилищна възраст.

Конференцията ще бъде два дни, в които са предвидени различни теми по секции, засягащи различни теми.

Всички практики и проекти, представени в отделните секции се събират в сборник, който служи за помагало и обогатяване опита и работата на педагозите, детските учители и заинтересованите експерти.

Всички присъстващи с усмивки на лица изказаха своята благодарност към Мария Чинкова – организатор и директор на ДГ „Пролет“, и споделиха, че всяка година с нетърпение очакват конференцията, тъй като когато приключи и всеки се върне на работното си място, разбира колко много е допринесла за подобряване и обогатяване на работата му с децата тази среща.

Leave a Reply

Your email address will not be published.