Дневен ред на Общински съвет – Сандански (27.02.2020)

Община Сандански организира състезание „АРТ ПРОЕКТ МАРТЕНИЦА“
February 24, 2020
Правила на РСПБЗН – Сандански във връзка със Сирни заговезни
February 25, 2020

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

             Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 27.02.2020 г. /четвъртък/ от 9.00 часа при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Питания.

 

 1. Вх.№ 168/17.02.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно ПП на ПУП-ПРЗ и ОП на ПУП-ПРЗ на парк „Свети Врач“ гр.Сандански.

 

 1. Вх.№ 169/17.02.2020 г. – Писмо от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно изготвяне на ПУП-План за регулация за промяна на улична регулация между о.т. 135 и о.т.136 и УПИ I в кв.45 по плана на с.Плоски, община Сандански, УПИ I и УПИ XII в кв.51,с.Плоски, община Сандански.

 

 1. Вх.№ 155/13.02.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр.Сандански.

 

 1. Вх.№ 171/17.02.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно Годишен план за отдаване под наем и аренда на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване за 2020 г.

 

 1. Вх.№ 170/17.02.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно сключване на анекс към договор за наем на общински имот №41-03 от 27.02.2019 г.

 

 1. Вх.№ 831/13.12.2019 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на терен за разполагане на ВТО в с.Катунци.

 

 1. Вх.№ 152/13.02.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на Общинска служба земеделие на наследници на Георги Андонов Поповски гр.Сандански.

 

 1. Вх.№ 153/13.02.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на Общинска служба земеделие на наследници на Георги Георгиев Митов, с.Хърсово.

 

 1. Вх.№ 154/13.02.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на Общинска служба земеделие на наследници на Водица Костадинова Стоянова, с.Хотово.

 

 1. Вх.№ 162/17.02.2020 г. – Искане от Христо Леонидов Станков и Иван Йорданов Милев, относно изработването на ПУП-ПЗ с идентификатор 20105.32.9, в м. „Горницата“, землището на с.Дамяница, общ.Сандански.

 

 1. Вх.№. 180/19.02.2020 г. – Предложение от Димитър Станоев – Председател на ПК по Здравеопазване, интеграция и социални дейности, относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Магдалена Димитрова Подгорска за закупуване на вертикализатор и на болните, които са на хемодиализа.
 2. Финансови помощи по молби на граждани

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                             НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *