Детските градини в Сандански спечелиха четири проекта по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии“

Затвориха АМ “Тракия” при Бургас заради горящ автобус
August 15, 2022
По решение на кмета Илко Стоянов ще бъде разкрита нова група в ДГ №8 „Вечерница“
August 16, 2022
Дигитализацията на учебния процес е ключов елемент, чрез който се оптимизира процесът на обучение, повишава се неговата ефективност и се подпомага навлизането на иновациите, базирани на информационните и комуникационните технологии.
За осигуряване на съвременна образователна среда и сред най-малките, детските градини в град Сандански спечелиха четири проекта по програмата, чиято реализация осигурява модерно оборудване за подпомагане на образователния процес.
Детските градини „Дора Габе“ и „Пролет“ се оборудваха с преносими компютри. Интерактивни дъски и късофокусни проектори бяха спечелени от ДГ „Здравец“ и ДГ „Радост“.
Детска градина „Първи юни“ вече има закупена техника по програмата през предходните две години и тази година не участва в класирането.
Децата са нашето бъдеще, а внедряването на образователни електронни ресурси е изключително важно за тяхното обучение и развиване на ключове компетентности в сферата на информационните технологии.

Leave a Reply

Your email address will not be published.