Георги Батев скочи срещу безплатното ползване на офис от ПП “ГЕРБ” в Сандански

Напусна ни Костадин Кабранов – легенда на ОФК „Беласица“ – Петрич
January 5, 2022
Ученици пребиха зверски свой връстник
January 5, 2022

Георги Батев изригна срещу ПП “ГЕРБ”, като тактично намекна, че е време да си плащат за офиса в Сандански или да бъде освободен. Ето и какво написа:

Новите упраляващи, ако наистина са моралистите, за които се представят е редно да инициират някои законодателни промени и да “пипнат” някои спорни текстове в ЗПП и ЗОС, а именно:
“Чл. 31. (1) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) Държавата и общините предоставят безвъзмездно на политическите партии, които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава, помещения за осъществяване на тяхната дейност.” – от Закона за политическите партии;
“(4) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) Безвъзмездното предоставяне на имоти по ал. 1 за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.” – от Закона за общинската собственост.
Защо го казвам? Преди време, същите тези сегашни управляващи, зовяха за намаляване на партийните субсидии, намаляване броя на депутатите и т.н. Не мога да разбера, каква толкова важна дейност извършва години наред в този имот общинска собственост горепосочената партия, че нито един кмет до този момент, не е посмял да им прекрати договора и да им предложи друг общински терен. От този имот, ако бъде отдаден под наем на някое юридическо лице, община Сандански, би могла да получава доста прилична наемна сума. Настоящата публикация е един нагледен пример, когато Ви се казва, че Общината няма необходимите средства за каквото и да било. Докато такива ключови помещения се “подаряват” за ползване за извършване на жизненоважна “партийна дейност”, парите в общинската хазна винаги ще бъдат дефицит…

Leave a Reply

Your email address will not be published.