В Сандански ще бъдат реализирани четири проекта за археологически проучвания и теренна консервация

В Петрич – безумието да се изхвърлят стари автомобилни гуми продължава. Поредните бяха събрани
July 20, 2022
Нинова към ИТН: Днес трябва да си кажем ще правим ли правителство или отиваме на избори
July 20, 2022
По програма за финансиране на проекти за теренни археологически проучвания и теренна консервация за 2022 г., в община Сандански ще бъдат реализирани 4 проекта.
✅Археологически музей – Сандански участва като партньор на Национален археологически институт с музей при БАН по 3 проекта:
– Теренни археологически издирвания в община Сандански (землищата на селата Поленица и Ласкарево);
– Недеструктивни проучвания на укрепен обект “Св. Спас” в землището на с. Ласкарево, общ. Сандански, обл. Благоевград;
– Църква “Св. Богородица” – енорийски храм на историческия квартал “Армения” (АР “Античен, средновековен и възрожденски град Мелник, северен склон на възвишението “чатала”, сектор “Туристическа хижа”).
✅Археологически музей – Сандански самостоятелно е одобрен за финансиране за недеструктивни проучвания на Антична вила при с. Плоски, община Сандански.
Община Сандански осигурява съфинансиране за археологическото проучване на църква «Света Богородица» в град Мелник.
Четирите проекта са част от дългосрочна програма за развитие на археологическите обекти и научни разработки в областта на историята и археологията в региона.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!