В Кресна ще има вечерен час и по-сериозни мерки срещу коронавирус

Редовното заседание на Общински съвет – Сандански се отменя
March 16, 2020
62 са потвърдените случаи на COVID-19 в България
March 16, 2020

Със заповед № 366 от днес, 16.03.2020 г., на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на Здравеопазването на Република България и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, кметът на община Креснаа,

Н А Р Е Ж Д А:

1. Производствените предприятия на територията на община Кресна, в това число шивашки цехове, дърводелски цехове, цехове за производство на облицовъчни материали и др. да работят при засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена и недопускане на служители и/или външни лица с проява на остри заразни заболявания.
2. Магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите да работят при засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване. Да не се допуска струпване на опашки от чакащи.
3. След 20,30 часа се забранява движението на открито на малолетните и непълнолетни граждани без техните родители.
4. Разходките на открито /в паркове и градини/ на майки с деца и тийнейджъри, да става при повишени мерки за сигурност и спазване на препоръките на Националният оперативен щаб за избягване струпване на хора на едно място.

Считано от днес, за спазване на заповедта ще се извършват ежедневни проверки от общинска охрана при Община Кресна и органите на МВР.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *