Всички кандидат кметове на кметства на територията на Община Сандански

Югозападна България се вдига на протест!
September 25, 2019
8 кандидати за кмет на Община Сандански
September 26, 2019

Кмет на кметство

Вълково

 • 34. Антон Славчев Ханджийски
  ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
 • 43. Кирил Трайков Митрев
  ПП ГЕРБ
 • 56. Виолета Кирилова Давидкова
  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Дамяница

 • 34. Вангел Иванов Вълков
  ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
 • 43. Атанас Александров Ангелов
  ПП ГЕРБ
 • 69. Христо Атанасов Паралинов
  Местна коалиция “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” (РЗС,ВОЛЯ)

Джигурово

 • 34. Александър Велинов Мицев
  ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
 • 43. Георги Мирчев Попов
  ПП ГЕРБ
 • 56. Тодор Георгиев Тетимов
  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 69. Христина Илиева Гергьовска
  Местна коалиция “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” (РЗС,ВОЛЯ)

Катунци

 • 34. Иван Димитров Коричков
  ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
 • 43. Красимир Кирилов Кисов
  ПП ГЕРБ
 • 69. Филчо Павлов Чорбаджийски
  Местна коалиция “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” (РЗС,ВОЛЯ)

Лебница

 • 1. Огнян Димитров Янкулов
  ПП БЗНС
 • 34. Славчо Захов Бисерков
  ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
 • 43. Ваня Христова Бисеринска
  ПП ГЕРБ
 • 56. Костадин Любомиров Костадинов
  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 67. Цветан Иванов Дюлгеров
  Местна коалиция НФСБ (Земеделски Народен Съюз, НФСБ)

Левуново

 • 43. Методи Георгиев Фетвов
  ПП ГЕРБ

Лешница

 • 34. Светослав Александров Джоров
  ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
 • 43. Весела Андонова Димитрова
  ПП ГЕРБ
 • 69. Николай Андонов Смиленски
  Местна коалиция “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” (РЗС,ВОЛЯ)

Ново Делчево

 • 34. Атанас Живков Балкански
  ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
 • 43. Валентин Димитров Апостолов
  ПП ГЕРБ
 • 56. Юлия Илиева Шунгарова
  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Петрово

 • 34. Иван Насков Атанасов
  ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
 • 43. Любомир Георгиев Терзиев
  ПП ГЕРБ
 • 56. Петра Атанасова Паткова
  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 67. Илияна Момчилова Балева
  Местна коалиция НФСБ (Земеделски Народен Съюз, НФСБ)
 • 69. Никола Димитров Пантев
  Местна коалиция “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” (РЗС,ВОЛЯ)

Плоски

 • 34. София Василева Джиджева
  ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
 • 43. Кирил Райчев Катарджиев
  ПП ГЕРБ

Поленица

 • 34. Ивайло Руменов Мицев
  ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
 • 43. Гаврил Иванов Цветанов
  ПП ГЕРБ
 • 67. Мая Илиева Мишкакарова
  Местна коалиция НФСБ (Земеделски Народен Съюз, НФСБ)
 • 69. Добромир Иванов Милушев
  Местна коалиция “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” (РЗС,ВОЛЯ)

Склаве

 • 34. Павел Димитров Пъхнев
  ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
 • 43. Костадин Георгиев Ангелов
  ПП ГЕРБ
 • 69. Иван Илиев Бишков
  Местна коалиция “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” (РЗС,ВОЛЯ)

Струма

 • 34. Величка Иванова Каталска
  ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
 • 43. Янка Иванова Манолска
  ПП ГЕРБ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *