ВАЖНО! Съобщение относно прием на деца в първа възраст в община Сандански

АМ „Струма“ ще бъде завършена до 2023 г.
January 2, 2019
Покрив пламна в Сандански
January 2, 2019

Общинска администрация – град Сандански информира родители на деца в първа възрастова група /навършващи 3 години в годината на приема/,  които предстои да бъдат записани в детска градина, че с промени в  Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и училищата на територията на община Сандански,  която влиза в сила в средата на месец януари 2019 г., са приети нови дати в графика за кандидатстване, записване, отписване и преместване на децата в детските градини.

Подаването на заявления за прием в детската градина ще се осъществява от 1 април до 30 април на текущата година, а не както бе от 15 януари до 30 април. Приемането на изменението е с цел въвеждането на ясни и прозрачни правила за всички детски градини на територията на община Сандански, както и с цел директорите на детските заведения да оптимизират работата си с приема на децата.

Проект на горецитираната Наредба бе качен на сайта на община Сандански и в 30 – дневен срок от нейното публикуване всеки можеше да прави предложения и дава становища.

Leave a Reply

Your email address will not be published.