Басейновата дирекция в Благоевград установи изземване на наноси от р. Струма край с. Вълково

ЦСКА 1948 и Вихрен не си вкараха в последния мач за сезона
June 3, 2018
Добро представяне на “Спорт Вилаж” в международен турнир
June 4, 2018

Извънредните проверки, за които Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ информира чрез сайта си, установиха нарушение – незаконно изземване на наносни отложения от коритото на река Струма. То е констатирано по десния бряг на реката в района на с. Вълково, община Сандански. Чрез багер с обратна лопата е добит 3 куб.м. материал, извозен с товарен автомобил.

Самоличността на собствениците на автомобилите, с които е извършено нарушението, е установена със съдействието екипите на РПУ-Сандански. Регистрираният добив на наносни отложения е нарушение на чл. 140, ал. 5 и ал. 6 от Закона за водите и Заповед РД-09-347/11.04.2018 г. на министъра на земеделието и храните. БДЗБР ще предприеме необходимите действия за ангажиране на наказателна отговорност. Съгласно разпоредбите на чл. 200 от Закона за водите, санкциите за нерегламентирано изземване на наносни отложения са в размер от 20 000 до 50 000 лв.
Извънредните проверки на речните корита, които по всяко време на денонощието правят служителите на дирекцията, продължават.

Leave a Reply

Your email address will not be published.