Явор Аргиров

February 26, 2021

Съветниците в Сандански не подкрепиха отчета на председателя

На днешното заседание на общински съвет Сандански,  под т. 9 в дневния ред, беше включено предложение от председателя Николай Шаламандов за приемане на отчета за дейността […]