общински съвет

December 23, 2020

Съветниците доволни от Георги Батев като зам. председател на ОбС

На днешното заседание на общински съвет град Сандански, Георги Батев зае мястото на Николай Шаламандов. Председателят на ОбС Сандански, Николай Шаламандов не бе на титулярното си […]
December 22, 2020

Последно заседание на ОбС- Сандански за 2020 година

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.55, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с […]