Ремонтите на училища и детски градини в Петрич продължават

Проект „Мост на мотивацията“ преобразява стълбите пред Дома на културата
September 3, 2018
Огнена нощ в област Благоевград! БМВ, сеновал, лозя и оранжерия изгоряха
September 3, 2018

В ход са ремонтите в Профилирана гимназия „Пейо Яворов” и ДГ № 2 „Звънче”, филиал „Калина Малина” Петрич.

Дейностите се извършат по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащо дворно пространство в училища и детски градини в град Петрич”, по ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”. Заложените мерки са свързани основно с енергийната ефективност и подобряване като цяло на материалната база, в това число сграден фонд и дворно пространство, както и осигуряването на достъпна среда за деца и ученици с двигателни проблеми.

В ПГ „Пейо Яворов” ще бъде ремонтирана изцяло покривната конструкция, ще се направи външна изолация, подмяна на дограма и ще бъде изграден асансьор. В двора на учебното заведение ще се изгради футболно игрище с изкуствена трева, което ще разполага с трибуни и специално осветление.

Оградата на двора ще бъде укрепена и възстановена. В сутерена на основния корпус ще се оборудват фитнес и две спортни зали. За филиал „Калина Малина” на ДГ № 2 „Звънче” е предвидена цялостна рехабилитация на оградата, монтиране на стълбищен робот, който с помощта на придружител да осигури на хора с увреждания достъпна среда.

В двора на детското заведение ще бъдат обособени шест детски площадки. В двора се предвижда още да има и детски фитнес на открито.

Leave a Reply

Your email address will not be published.