Общи условия

При използване на информация от сайта, цитирането на източника Vox64.com е задължително! Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Vox64 запазва правото си да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление. Начинът на отваряне на линковете не следва да заблуждава читателя по отношение на Vox64.com, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Vox64.com интерфейс. Коментарите под новините не изразяват официалната позиция на Vox64.com и редакцията не носи отговорност за тях. Коментари с обидни квалификации и нецензурни думи, които уронват човешкото достойнство или изразяват расова, етническа и религиозна нетърпимост ще бъдат автоматично премахнати от администраторите на сайта. Всички права запазени © vox64.com