Община Сандански проведе Информационна кампания за опазване на околната среда

Градинката при гарата в Петрич потъна в боклук
October 7, 2018
Ученици от III ОУ “Христо Ботев” – гр. Сандански минаха по стъпките на Самуиловите воини
October 8, 2018

На 5 октомври /петък/  от 11:30 часа на пл. България, Община Сандански проведе информационна кампания, насочена към опазване на околната среда.

След откриването на обновената детска градина в с. Дамняница, в изпълнение на проект „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини”, Община Сандански реализира редица дейности, подчинени на темата за опазване на околната среда. По-рано през годината по същия проект деца от детските заведения и основните училища в Сандански и партньорската организация от Ново село – Република Македония, взеха участие в Екологична работилница «Бъди еко». Техните учители бяха обучени как да преподават по интересен и забавен начин иначе безинтересната за подрастващите тематика. На финала на изпълнение на дейностите по проекта – жителите на община Сандански бяха провокирани да помислят за опазването на околната среда. Организираната кампания  промотира постигнатите резултати по проекта и информира потребителите за възможности за пестене на енергия и ползите от това за бъдещето на Земята.

 

Събитието се организира като част от дейностите по проект с референтен № CB006.1.11.199 и наименование: „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“, който е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония,  CCI No2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност  единствено на Община Сандански и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *