Евростат: Всеки трети пенсионер у нас е бил в риск от бедност

Шкафче за всяко дете в Трето основно училище “Христо Ботев”, гр. Сандански
January 16, 2019
Всяко второ българче родено със секцио
January 16, 2019

Около 32% от българските пенсионери са били изложени на риск от бедност.

Това показват данни от анализ на Евростат за дела на пенсионерите, изложени на риск от бедност в страните на Европейския съюз (ЕС) през 2017 г. Средният показател за ЕС е бил 14% или приблизително 1 на 7 пенсионери в страните от ЕС е живял в риск от бедност през въпросния период.

Междувременно данните на Националния средностатистически институт (НОИ) у нас през 2017 г. сочат, че броят на пенсионерите е бил 2,5 млн., като от тях 457 000 са били пенсионери поради инвалидност поради общо заболяване.
Средната месечна пенсия за един български пенсионер (изчислена от НОИ общо за всички видове пенсии) е била 345 лева, което е било около 30% от средната месечна заплата в страната – 1060 лева за 2017 г. Броят на жените в пенсионна възраст значително превишава броя на мъжете – 1,4 млн. жени пенсионери към 1,1 млн. мъже, показват данните на НОИ.

Само през 2017 г. броят на новите пенсионери е бил около 130 000, от които 46 000 са били по инвалидност поради общо заболяване. Като цяло броят на пенсионерите у нас е съставлявал 30% от българското население, което към края на 2017 г. е било 7 050 000, според данните на НОИ.
Най-рисково е било положението на пенсионерите в Естония, където 46% или почти всеки втори пенсионер в балтийската страна, е бил изложен на риск от бедност. Идентично е било положението на пенсионерите в Латвия – 44% и в Литва – 37% от жителите на тези две балтийски страна в пенсионна възраст е бил изложен на риск от бедност.

България е на четвърта позиция в тази класация с 32% пенсионери в риск от бедност, като зад нас остават по този показател страни като Хърватия – 25%, Кипър и Малта – 22%, Румъния и Словения – по 16% пенсионери в риск от бедност и др. На другия полюс най-ниски проценти на пенсионери в риск от бедност са регистрирани във Франция – 7%, Словакия – 8%, Дания, Унгария и Люксембург – всички по 9% и др.

В две държави на ЕС мъжете пенсионери са живели в по-голям процент от риск на бедност, отколкото жените пенсионери – в Малта – плюс 5% и Испания – плюс 2% от мъжете там са били изложени в по-висок риск от бедност. От друга гледна точка процентът на бедност при жените пенсионери е бил по-висок от този за мъжете пенсионери в Естония – 19% от дамите там са били в по-висок риск от бедност от мъжете, Литва – 16%, България и Латвия – и в двете страни 15% от жените са живели в по-висок риск от бедност в сравнение с мъжката половина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *